Durant el mes de novembre podeu optar per diferir l’IVA d’importació

Si la vostra empresa realitza importacions i presenta les declaracions d’IVA mensualment, al mes de novembre pot optar perquè li sigui aplicable el “Règim de diferiment de l’IVA” a partir del 2022. Això li permetrà satisfer l’IVA d’importació a través de les declaracions periòdiques de l’impost (en lloc de fer-ho a través de la duana mitjançant el model 031).

D’aquesta manera, en declarar l’IVA per les importacions de cada període al model 303, haureu de fer el següent:

  • D’una banda, declarar l’IVA suportat a la importació (i que es pugui deduir) a la casella 33.
  • I de l’altra, emplenar també la casella 77 (“IVA a la importació pendent d’ingrés”). Amb això augmentarà el resultat de la liquidació, i l’efecte final serà neutre.

Amb aquesta operativa evitarà avançar el pagament de l’IVA al seu agent de duanes (que és qui s’encarrega de liquidar el model 031) i obtindrà estalvis financers.

 

 

Si la vostra empresa realitza importacions o exportacions, els nostres professionals us informaran sobre la millor manera de liquidar l’IVA