IRPF. DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA

Recentment s’han aprovat noves deduccions en aquesta matèria

S’han aprovat deduccions a l’IRPF per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per a utilitzar-se com a habitatge que es duguin a terme a partir del 6 d’octubre de 2021 fins el 31 de desembre de 2022. En concret:

  • Deducció de fins a un 20 % de les quantitats satisfetes per les obres, amb una base màxima de 5.000 euros anuals, sempre que les obres que s’hagin fet contribueixin a una reducció d’almenys un 7 % en la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Deducció de fins a un 40 % de les quantitats satisfetes per les obres, fins a un màxim de 7.500 euros anuals, sempre que les obres que s’hagin fet contribueixin a una reducció de com a mínim un 30 % del consum d’energia primària no renovable.

També s’ha aprovat una deducció de fins a un 60 % de les quantitats satisfetes pel contribuent titular de l’habitatge, fins a un màxim de 15.000 euros, per obres de rehabilitació que es duguin a terme des del 6 d’octubre de 2021 fins el 31 de desembre de 2023 que millorin l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial en les quals s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici on s’ubica.

 

Si esteu interessat a dur a terme obres al vostre habitatge o a la vostra comunitat de propietaris, us informarem sobre les deduccions a les quals podeu tenir dret.