INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM D’ENERGIES RENOVABLES

El 2024 la vostra empresa també podrà amortitzar lliurement aquestes instal·lacions

Si la vostra empresa es planteja invertir en instal·lacions per a l’autoconsum d’energia elèctrica (com ara plaques solars) o en instal·lacions d’ús tèrmic per al consum propi, sempre que utilitzin energia renovable i substitueixin instal·lacions d’energia no renovable fòssil, sapigueu que el 2024 és un bon any per fer-ho.

Com va passar l’any passat, si aquestes instal·lacions entren en funcionament el 2024, en el càlcul de l’Impost sobre Societats d’aquest any es podran amortitzar lliurement.

L’import màxim del valor d’adquisició d’aquestes instal·lacions que es pot amortitzar lliurement és de 500.000 euros. Per descomptat, aquest incentiu està condicionat al fet que, durant els 24 mesos següents a l’inici de l’exercici en què la instal·lació entri en funcionament, la plantilla mitjana sigui igual o superior a la dels 12 mesos anteriors.

 

Pregunteu-nos: us informarem sobre els requisits que ha de complir la vostra empresa per amortitzar lliurement les vostres instal·lacions d’autoconsum d’energies renovables.