INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2021

A partir del 6 d’abril, ja és possible presentar les declaracions d’IRPF del 2021 a través de Renta WEB.

El 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2021, que finalitzarà el proper 30 de juny de 2022. A aquest efecte, com cada any, l’Agència Tributària ja ha habilitat a la pàgina web el portal de la campanya de renda, des del qual podreu obtenir informació i presentar la vostra declaració mitjançant el programa Renda WEB.

Per confeccionar les declaracions de renda amb el programa Renda WEB, és important no confiar-se i revisar totes les dades facilitades per Hisenda. Alguns conceptes que beneficien els contribuents poden aparèixer de forma errònia, o fins i tot pot ser que no apareguin. Per exemple:

  • Si adquirí el seu habitatge habitual abans del 2013 i pot gaudir de la deducció per compra d’habitatge, verifiqui que apareixen les quotes del préstec satisfetes. I si aquestes apareixen, comprovi que són les correctes i inclogui com a major base de deducció les primes de les assegurances de vida o incendi.
  • Si es perceben rendes del treball, recordi que, fins a certs límits, són deduïbles les quotes sindicals o de col·legis professionals, així com les despeses de defensa jurídica (en cas de litigis laborals).
  • Si el 2021 va tenir un fill, comprovi el mínim per descendents i afegeix-hi les dades corresponents.
  • Així mateix, no oblidi aplicar les deduccions estatals o autonòmiques a què tingui dret.

 

 

Els nostres professionals estan a la seva disposició per ajudar-lo a liquidar correctament el seu IRPF.