Alguns empresaris porten a terme operacions artificioses per a donar entrada als seus fills al negoci, i això pot tenir conseqüències fiscals negatives.

Quan es plantegen incorporar la segona generació a l’empresa, molts empresaris opten per dur a terme una ampliació de capital. Per exemple, si la xifra de capital és de 30.000 euros i volen que els fills n’ostentin el 50%, efectuen una ampliació de capital per aquest mateix import, de manera que els nous socis, desemborsant 30.000 euros, passin a tenir el 50% del negoci.

Però aquesta manera d’actuar no és correcta. En general, el valor de l’empresa serà molt superior a la xifra de capital: existiran reserves pels beneficis generats en els exercicis anteriors, o actius que ara valen molt més que el valor reflectit en el balanç. I en aquests casos serà necessari que els nous socis desemborsin una suma superior al valor nominal de les participacions que subscriuran, per tal que es compleixin dues premisses:

  • Que després de l’ampliació de capital la participació dels anteriors socis tingui el mateix valor real que tenia abans de l’ampliació.
  • I que els nous socis desemborsin el valor real de les participacions que adquiriran.

Per a complir aquestes premisses, l’ampliació de capital es pot fer amb prima d’emissió. Una altra alternativa és que els anteriors socis venguin els seus drets d’assumpció o subscripció preferent. I si la prima d’emissió (o els drets d’assumpció o subscripció preferent) no es valoren correctament (o no existeixen), Hisenda considerarà que existeix una donació a favor dels nous socis i liquidarà l’impost i les sancions corresponents.

En tot cas, recordeu que la transmissió d’empreses familiars de pares a fills gaudeix d’un marc fiscal molt favorable. Eviteu, per tant, operacions artificioses que poden suposar-vos costos fiscals innecessaris.

 

Si us plantegeu la incorporació dels vostres fills com a socis de la vostra empresa, els nostres professionals un assessoraran sobre com fer-ho sense riscos fiscals.