INCIDÈNCIES EN EL PAGAMENT DEL TRANSPORT

Recordeu alguns riscos en cas de subcontractació d’un servei de transport

Si la vostra empresa contracta un transport, pot ser que el portador a qui encarregueu el servei el subcontracti i que sigui un altre transportista qui faci el transport efectiu. En aquests casos, tingueu en compte el risc de la denominada acció directa, que protegeix el transportista efectiu. Així doncs:

  • Si el transportista que presta el servei no cobra de l’intermediari (el transportista contractat inicialment per la vostra empresa), us podrà reclamar el pagament com a carregador.
  • A més, aquesta responsabilitat com a carregador existeix encara que ja hagueu pagat tot el preu del servei al transportista que vau contractar.
  • Així ho ha recordat el Tribunal Suprem en una sentència recent. Segons afirma el Tribunal, el carregador respon davant el transportista efectiu per tot el deute (no pel que pugui deure a l’intermediari), de manera que pot ocórrer que el transportista efectiu reclami al carregador el preu del transport encara que aquest ja l’hagi pagat. Aquesta acció directa és una garantia per al transportista final.

 

 

Els nostres professionals us ajudaran en qualsevol controvèrsia derivada de les vostres relacions comercials amb clients i proveïdors.