IMPAGATS: RECLAMEU DESPESES I INTERESSOS

En cas de rebre un impagat, recordeu que podeu reclamar els perjudicis soferts.

Si un client no satisfà un pagament dins del termini que correspon, recordeu que podeu reclamar:

  • Totes les despeses en les quals hagueu incorregut com a conseqüència de l’impagat. Per exemple, les despeses d’enviament d’un burofax per a reclamar el deute, les despeses repercutides pel banc com a conseqüència de l’impagat, o inclús els honoraris de tercers per la realització de gestions de recobrament. Si no heu incorregut en cap despesa, igualment podreu reclamar una quantitat fixa de 40 euros, que s’afegirà al principal pendent.
  • I també podreu reclamar interessos de demora. En les relacions comercials entre empresaris, és suficient que el deutor incompleixi el termini de pagament pactat perquè se li puguin reclamar aquests interessos.

L’interès que podreu reclamar serà el que hagueu pactat. I si no vau pactar res, podreu exigir l’interès de demora que cada semestre fixa el Ministeri d’Economia, que el segon semestre del 2021 ha quedat fixat al 8%.

Feu clic aquí per a accedir a la resolució que estableix l’interès de demora aplicable durant el segon semestre natural del 2021.

 

 

En cas de retard en el pagament d’un deute comercial, reclameu els interessos de demora que estableix la Llei de lluita contra la morositat. Els nostres professionals us assessoraran sobre com podeu actuar en aquests casos.