L’ingrés s’ha de dur a terme entre el 16 de setembre i el 22 de novembre de 2021

Si la vostra empresa satisfà l’impost sobre activitats econòmiques, recordeu:

  • Aquest impost pot tenir caràcter municipal. En aquest cas, qui s’encarrega de la gestionar-lo i recaptar-lo sol ser l’ajuntament o la diputació.
  • O bé pot ser de caràcter provincial o nacional. Aleshores és Hisenda qui el gestiona.

En aquest últim cas, l’ingrés en l’exercici 2021 s’ha de dur a terme des del 16 de setembre fins el 22 de novembre de 2021 (inclòs). Feu clic aquí per a accedir a la resolució que estableix el termini d’ingrés indicat.

En cas que no rebeu la carta de pagament o que aquesta s’extraviï, haureu d’efectuar l’ingrés amb un duplicat que podreu recollir a la delegació o administracions de l’AEAT corresponents a la província en la qual estigui situat el vostre domicili fiscal o on dugueu a terme l’activitat.

Tot i que no rebeu la carta de pagament, la vostra empresa segueix obligada a efectuar l’ingrés en les dates indicades, i com que es tracta d’un impost que es recapta per rebut, Hisenda no està obligada a notificar-vos-ho de manera fefaent cada any.