Gestió comptable i fiscal

Detallem a continuació els principals àmbits d'actuació en l'àrea de gestió de la nostra firma:

Gestió Comptable

 • Confecció de la comptabilitat segons la normativa vigent.
 • Balanços i comptes de resultats.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Legalització de llibres oficials.
 • Presentació de comptes anuals davant del Registre Mercantil.
 • Creació de plans comptables.
Gestió Fiscal

 • Confecció i presentació de declaracions d’impostos, resums anuals i declaracions informatives davant l’Agència Tributària.
 • Impost de societats i pagaments fraccionats.
 • Confecció i presentació de declaracions censals (altes, modificacions, processament de les activitats dels nostres clients).
 • Planificació fiscal de l’exercici en la gestió tributària.
 • Sistema de Notificacions Electròniques.