Des del 30 de juny passat torna a ser obligatori presentar concurs de creditors en cas d’insolvència. Les empreses han d’estar atentes a partir d’ara.

Com a mesura per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia, durant l’estat d’alarma i fins al 30 de juny del 2022 es va suspendre l’obligació de sol·licitar concurs de creditors a les empreses que no poguessin fer front al pagament regular dels deutes. Es calcula que moltes persones s’han acollit a aquesta mesura, per la qual cosa es preveu una allau de declaracions de concurs a partir de la data esmentada.

Per això, en els pròxims dies és molt probable que vostè rebi alguna de les comunicacions següents:

  • Comunicació de crèdit. Si algun dels seus deutors és declarat en concurs, rebrà una carta de l’administrador concursal donant-li un termini per informar sobre els impagats que aquest mantingui amb vostè. És important complir amb aquest termini (si no ho fa, podria tenir problemes per incloure el seu crèdit al llistat de creditors). Quan se li enviï la llista provisional, comprovi que se li ha reconegut correctament el seu crèdit, informant de qualsevol error en el termini que li indiquin.
  • Convocatòria a acord extrajudicial de pagaments. Si rep una d’aquestes convocatòries, significarà que el seu deutor considera que pot remuntar. A aquests efectes, li proposarà un pla de pagaments sobre el qual podrà opinar o fer propostes. A més, no oblidi que està obligat a acudir a la reunió o traslladar la seva postura al mediador concursal (que gestiona el procés); en cas contrari, si s’acaba declarant el concurs, el seu crèdit podria ser subordinat (per la qual cosa seria dels últims a cobrar i tindria menys possibilitats de fer-ho).

Si no rep cap notificació, però creu que el seu deutor pot estar en concurs, també pot consultar el Registre Públic Concursal. En aquesta web també podrà fer un seguiment dels concursos en què tingui interessos. Així mateix, recordi que vostè també pot instar la declaració de concurs del seu deutor, si aquest no ho fa. Això sí: haurà d’acreditar que es troba en situació d’insolvència.

Els nostres assessors l’informaran de com actuar en cas de rebre alguna d’aquestes notificacions i l’assessoraran si ha de concórrer a una convocatòria d’acord extrajudicial de pagaments.