Molts treballadors afectats per ERTO hauran de presentar declaració d’IRPF de 2020

En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a una empresa, no està obligat a presentar declaració d’IRPF. No obstant això, si durant 2020 va estar en ERTO i va percebre rendes del SEPE, és possible que sí que hagi de presentar declaració.

En concret, això succeirà si les retribucions totals van superar els 14.000 euros i tant l’empresa com el segon pagador en volum —el SEPE— li van abonar una retribució superior als 1.500 euros.

L’obligació de presentar declaració no implicarà pagar més per IRPF. El que ocorre és que, com que hi ha dos pagadors, el treballador haurà suportat unes retencions totals inferiors a les que hagués suportat amb un únic pagador. Per tant, al presentar declaració, l’únic que passarà és que les diferències es regularitzaran i acabarà pagant el mateix que si hagués tingut un sol pagador.

 

 

El fet d’haver de presentar la declaració no implicarà necessàriament pagar més per IRPF. El nostre despatx us resoldrà qualsevol dubte que pugueu tenir en aquesta matèria.