Com tancar una empresa que, formalment, no es pot liquidar?

Hi ha moltes societats que es troben inactives —no tenen cap actiu—, però no es poden liquidar perquè tenen algun deute amb un proveïdor amb el qual es va discutir alguna factura i que mai no es va reclamar judicialment. Per aquest motiu, ara l’empresa no es pot liquidar, ja que hi ha el deute que no només es considera que no es deu, sinó que no hi ha actius per pagar-la. Doncs bé, aquesta situació es pot resoldre a través del concurs sense massa (denominat col·loquialment concurs exprés).

Penseu que, encara que la societat estigui inactiva, igualment ha de presentar l’Impost sobre Societats (IS) i els comptes anuals cada any, fet que suposa una molèstia i un cost. Si no ho fa, s’exposa a sancions administratives (de les quals, en el futur, podrien respondre els administradors), al tancament registral i fins i tot a la revocació del NIF. Tot això deriva en una situació de bloqueig, i solucionar-la implica temps i recursos (formular i presentar els comptes endarrerits, sol·licitar la rehabilitació del NIF només per liquidar, etc.). A més, mentre hi hagi aquesta societat, els administradors continuen sent responsables.

Solució: el concurs sense massa

És un procés més senzill i barat que un concurs “normal”. S’hi sol·licita al jutge que declari el concurs i l’arxivament del procediment quan, entre altres supòsits, no hi ha actius o amb prou feines permeten tramitar un concurs “normal”, per exemple. El jutge analitza la documentació i, si no veu irregularitats ni raons per declarar un concurs “normal”, dicta interlocutòria amb les dades que hàgiu facilitat pel que fa al passiu i el llistat de creditors que es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i el Registre Públic Concursal.

Si en 15 dies des de la publicació ningú no diu res, el jutge declara l’arxivament del procediment i l’extinció de la societat. Així mateix, se us lliurarà un manament per inscriure l’extinció al Registre Mercantil.

Ara bé, és important explicar correctament a la sol·licitud els possibles canvis comptables entre els darrers comptes anuals i la data de presentació del concurs, amb un balanç actual i justificant les discrepàncies. A més, als creditors que tinguin el 5% o més dels deutes la llei els permet sol·licitar que es nomeni un administrador concursal que investigui possibles irregularitats o si és possible responsabilitat dels administradors. Per tant, és important presentar tota la documentació de manera correcta i detallada per evitar-ho.

Finalment, cal recordar que, una vegada extingida la societat, caldrà presentar la baixa censal tributària per tallar el flux d’obligacions tributàries i continuar presentant l’IS fins al dia en què es va inscriure l’extinció al Registre Mercantil; per exemple, si la data de l’assentament d’extinció és de 20-02-2023, cal presentar l’IS dels exercicis 2022 (juliol 2023) i 2023 (juliol 2024).

Els nostres assessors us informaran dels tràmits que s’han de realitzar per presentar un concurs exprés o concurs sense massa.