A les inspeccions, pot sol·licitar uns dies de vacances.

Si vostè o la seva empresa són objecte d’una inspecció, té la possibilitat de sol·licitar un o diversos períodes “de cortesia” en què la Inspecció no pugui dur a terme actuacions i en què quedarà suspès el termini per atendre requeriments (per exemple, vacances).

En conjunt, aquests períodes “de cortesia” no poden excedir els 60 dies naturals (que no han de ser consecutius) al llarg de tot el procediment inspector.

Això sí: per això, la sol·licitud dels dies ha de complir una sèrie de requisits formals i efectuar-se amb set dies d’antelació a la data en què comenci el període sol·licitat. A més, aquests períodes han de ser també d’almenys set dies naturals, per la qual cosa és possible sol·licitar fins a vuit períodes de cortesia.

 

Si en el transcurs d’una inspecció necessita uns dies de vacances, indiqui’ns-ho i els nostres professionals li ajudaran a sol·licitar un període “de cortesia”.