Està jubilat i va cotitzar a alguna mútua laboral?

Les persones que avui dia estan percebent prestacions per jubilació derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social, per aportacions realitzades abans de l’1 de gener de 1999, en confeccionar el seu IRPF es poden aplicar certes reduccions que els permeten reduir-ne la tributació.

Fins ara, Hisenda considerava que aquestes reduccions no eren aplicables a les prestacions de jubilació percebudes de la Seguretat Social i que procedien de les aportacions que molts jubilats actuals van fer fins al 1978 a les antigues mútues laborals: de la banca, del comerç, de la construcció, de la metal·lúrgia, etc. (a partir del 1979, aquestes mutualitats es van integrar a la Seguretat Social i les cotitzacions es van començar a satisfer a aquest organisme).

Doncs bé, arran de diversos pronunciaments judicials, Hisenda ha hagut de canviar el seu criteri i ara accepta que aquests mutualistes també puguin gaudir de les reduccions esmentades. Aquest canvi de criteri obre la porta a que totes les persones afectades puguin sol·licitar la rectificació de les seves declaracions d’IRPF de 2019, 2020, 2021 i 2022 (anys que encara no han prescrit), computar les reduccions que els corresponguin per les cotitzacions realitzades fins 1978 i sol·licitar la devolució de les quotes d’IRPF satisfetes en excés.

Per agilitzar aquest procediment, des del 20 de març del 2024 l’Agència Tributària ha posat en marxa un procediment especial a través del qual es poden gestionar totes aquestes devolucions.

 

Si esteu jubilat i vau ser mutualista fins a 1978, consulteu-nos. Els nostres professionals estudiaran el vostre cas concret i us ajudaran a gestionar les devolucions d’IRPF que resultin a favor vostre.