DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2020.

Si la vostra empresa té IVA suportat en un altre país de la UE, no podreu deduir-vos-el en les declaracions periòdiques d’IVA (model 303). Per a recuperar-lo, heu de sol·licitar-ne la devolució mitjançant el model 360, que s’ha de presentar per internet, juntament amb una còpia de les factures que justifiquin l’IVA suportat.

A aquest efecte, podreu recuperar l’IVA suportat en un altre país comunitari sempre que es pugui deduir que ha estat suportat a Espanya. I si us és aplicable la regla de prorrata i només us podeu deduir un percentatge de l’IVA suportat, també podreu sol·licitar la devolució d’una part de l’IVA, en funció d’aquesta. Haureu de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país en què hagueu suportat IVA i en relació amb períodes trimestrals o anuals. El termini de presentació s’inicia un cop transcorri el trimestre o l’any al qual va referida aquesta sol·licitud, i finalitza el 30 setembre de l’any següent.

 

 

Us ajudarem a l’hora de dur a terme els tràmits necessaris per a recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE.