DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA

Si el vostre IRPF va resultar a retornar i encara no n’heu rebut la devolució, potser teniu l’opció d’accedir al servei VERIFICA.

Recordeu que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució de l’IRPF, termini que comença a comptar des del final del termini de presentació de l’impost (des del passat 30 de juny de 2021).

A aquest efecte, recordeu que podeu comprovar l’estat en què es troba la vostra declaració a través de la web de l’AEAT (https://www.agenciatributaria.es). Accedint a l’apartat corresponent, el normal serà que aparegui un missatge que us informa que la vostra declaració «s’està tramitant» o «s’està comprovant».

Tot i això, també us pot aparèixer un missatge del tipus «La vostra declaració té incidències que s’han de contrastar i l’import a retornar podria ser inferior al sol·licitat. Si desitgeu resoldre les vostres incidències i anticipar la devolució, accediu al servei VERIFICA». En aquest cas:

  • Podreu acceptar que us anticipin el pagament de la part de la devolució sol·licitada amb la qual Hisenda està d’acord.
  • Així mateix, en aquest moment us podreu descarregar la notificació d’Hisenda en la qual es regularitza la part que aquesta considera que no procedeix a retornar per haver detectat algun error en la declaració.

Mitjançant aquest servei podreu sol·licitar que Hisenda us satisfaci, sense més demora, una part de l’import a retornar (la que Hisenda considera correcta). I en cas que ho estimeu convenient, també podreu presentar al·legacions contra la regularització i cobrar més endavant la resta de l’import que tingueu pendent de cobrament (si finalment us acaben donant la raó).

 

Us assessorarem en cas que Hisenda regularitzi la vostra declaració i interposarem, si escau, els recursos necessaris per a defensar els vostres interessos.