Cal aplicar IVA i retenció?

Si vostè és propietari d’un local i el té de lloguer, a la base imposable de l’IVA de les factures que emeti no només haurà d’incloure la renda, sinó també totes les despeses que assumeixi i que després repercuteixi sobre l’inquilí:   

  • És indiferent que la despesa que repercuteixi no tingui IVA (una taxa o una assegurança, per exemple) o que hagi suportat un tipus inferior al general (si vostè paga el rebut de l’aigua i després ho repercuteix, per exemple). La repercussió sempre es farà aplicant el tipus general del 21%.
  • Atès que les despeses aniran al seu nom, es podrà deduir l’IVA suportat. Per tant, a l’hora de repercutir-los, ho haurà de fer pel seu import net, sense IVA (i després aplicar el 21%).

Pel que fa a la retenció del 19% que ha de practicar l’arrendatari, aquest  haurà de prendre com a base de càlcul tant les rendes del lloguer com les despeses que li repercuteixi, amb independència que el propietari sigui una persona física o una societat (fins fa uns anys Hisenda distingia aquestes dues situacions, però ara això ja no és així).

 

 

El nostre departament tributari li assessorarà sobre la fiscalitat aplicable als lloguers de locals i d’immobles en general.