DEFECTES OCULTS EN L’ARRENDAMENT DEL LOCAL

Disposa de sis mesos per exigir l’esmena de defectes ocults o la resolució del contracte. La indemnització només es pot pagar si hi ha mala fe per part del propietari.

Com a futur arrendatari d’un local, abans de signar l’arrendament cal examinar-lo bé (les seves connexions, instal·lacions, etc.). Qui lloga un local és considerat un professional, i per tant té deures d’examen i control superiors als requerits a les persones que lloguen una casa. No obstant això, si hi ha defectes ocults (és a dir, que no són visibles a simple vista i poden sorgir després de l’ús continuat de la propietat), se’ls dona el mateix tractament que en el cas de la venda. En conseqüència, disposa d’un termini de sis mesos per detectar-los i reclamar o bé la seva reparació a càrrec de l’arrendador, sia la resolució del contracte, sia la devolució dels lloguers pagats.

Per tal que sorgeixi la responsabilitat de l’arrendador, el defecte ha de ser invisible, preexistent i inutilitzar el local de manera que no pugui ser destinat, totalment o parcialment, per a l’ús acordat i notificat dins del termini (els sis mesos es compten a partir de la signatura del contracte).

No obstant això, hi ha una excepció a l’anterior: si en el moment de llogar el propietari ja sap que hi ha alguns danys i li ho fa saber, deixaran de ser defectes ocults. És habitual aprofitar que l’arrendatari hagi de condicionar el local per incloure l’existència dels defectes en l’arrendament i acceptar que la seva reparació és a càrrec d’aquest últim a canvi d’un període de carència del pagament del lloguer, per exemple.

Quan es compleixen els requisits anteriors, es pot optar per resoldre el contracte, i el propietari ha de retornar totes les quantitats pagades des que va aparèixer el defecte o defecte, incloent-hi la fiança, les despeses de formalització del contracte i la indemnització pels danys soferts en la seva propietat. Per descomptat, hem de tenir en compte que:

  • Només es pot reclamar una indemnització si es pot demostrar que el propietari coneixia els vicis i va actuar de mala fe ocultant-los deliberadament.
  • A més, haurà de demostrar els danys i perjudicis soferts per poder quantificar la indemnització sol·licitada.

L’altra opció és demanar al propietari que repari els vicis. També és possible acordar que sigui el llogater qui els repara a canvi d’una reducció o carència temporal de pagament del lloguer durant la durada de la reparació.

 

Els nostres consultors estudiaran el vostre cas i us informaran dels conceptes que podeu reclamar i com provar els danys soferts. En cas de detectar defectes ocults en el vostre local, no dubteu a consultar-nos.