DEDUCCIONS PER DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ

Conservi els justificants de les despeses per escolarització dels seus fills. Recordi que moltes comunitats estableixen deduccions a l’IRPF.

Si té fills en edat escolar, aquest mes de setembre i d’ara endavant haurà de fer front a moltes despeses derivades de la seva escolarització (quotes del col·legi, servei de menjador, transport escolar, llibres de text, uniformes, activitats extraescolars…). Doncs bé, recordi que moltes comunitats autònomes permeten aplicar deduccions a l’IRPF en aquests casos. Per exemple:

  • Balears, Castella-la Manxa, Galícia, Extremadura, La Rioja i València han aprovat deduccions per despeses derivades d’escoles infantils i escoles bressol.
  • Madrid permet aplicar una deducció a IRPF sobre les despeses d’Educació Infantil i Bàsica Obligatòria, així com de Formació Professional Bàsica.
  • Les Canàries i les Balears permeten aplicar deduccions per despeses de menjador escolar.
  • Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, Castella-la Manxa, Extremadura, Madrid, Múrcia i València han aprovat deduccions per la compra de llibres de text, material escolar o vestuari d’ús exclusiu escolar.
  • Les Balears, Andalusia, Castella-la Manxa i Madrid apliquen deduccions per l’ensenyament d’idiomes o altres activitats extraescolars.

Així doncs, abans de desfer-se de les factures i justificants d’aquestes despeses, comprovi si a la seva comunitat autònoma és aplicable alguna deducció i conservi aquests documents per reduir-ne la tributació en la declaració d’IRPF de 2022.

 

Els nostres assessors li informaran sobre les deduccions per escolarització a què té dret a la seva comunitat autònoma.