DEDUCCIÓ DE VIVENDA DESPRÉS DEL DIVORCI

Si un dels cònjuges assumeix el pagament de tota la quota hipotecària, en pot gaudir el 100% de la deducció.

Si un matrimoni se separa o es divorcia i és propietari d’un habitatge adquirit abans del 2013, el cònjuge que abandona l’habitatge familiar pot continuar gaudint de la deducció per adquisició d’habitatge habitual per les quotes que segueixi satisfent per la seva part del préstec. Per poder fer-ho, cal que l’immoble encara sigui el lloc de residència habitual del seu excònjuge i dels seus fills.

Doncs bé, si la resolució judicial de divorci estableix que aquest cònjuge s’ha de fer càrrec de la totalitat del préstec (és a dir, que ha d’assumir tant la seva part del préstec com la de l’altre cònjuge), té dret a aplicar la deducció sobre la totalitat de les quotes satisfetes, encara que sigui propietari només del 50%. Això també és aplicable si qui assumeix el 100% de la hipoteca de l’habitatge conjugal és el cònjuge que hi segueix vivint amb els fills, encara que només sigui propietari del 50% de l’immoble.

Recordi que la base màxima de deducció anual és de 9.040 euros.

 

 

Els nostres professionals són a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que se li plantegi en matèria tributària.