Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos

Si heu presentat la declaració de l’IRPF de 2020 amb resultat a retornar, tingueu en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte:

  • Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini de presentació de l’IRPF (termini que, per a la declaració de 2020, es va acabar ahir, 30 de juny de 2021).
  • Si Hisenda no emet l’ordre de pagament en aquest termini de sis mesos, tindreu dret a cobrar interessos de demora.
  • Si presenteu la declaració després del 30 de juny, els sis mesos començaran a comptar des de la data de la presentació.

Els interessos de demora es calculen pel termini que mediï entre la data de venciment del termini de sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució. No és necessari que sol·liciteu expressament que us els paguin, ja que Hisenda us els liquidarà automàticament.

Recordeu que podeu consultar l’estat en què es troba la vostra declaració mitjançant la pàgina web de l’AEAT. Per a fer-ho, un cop dins d’aquesta web, feu clic a «Renda 2020» i tot seguit a «Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)».