Es reintrodueix l’obligació de presentar la «Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics»

A mitjans de 2020, els tribunals van deixar sense efecte, per motius formals, l’obligació de presentar la “Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics” (model 179).

Doncs bé, amb data d’avui s’ha publicat al BOE una norma que reintrodueix l’obligació de presentar aquesta declaració periòdica i que entrarà en vigor el 26 de juny de 2021. En breu es publicarà l’ordre ministerial que aprovarà el model de declaració i que establirà el termini per a presentar-la.

Aquesta declaració l’hauran de presentar els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb fins turístics, és a dir, aquells que posen en contacte l’arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre les dues parts (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d’internet, etc.).

Els lloguers que s’han d’informar en la «Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics» són aquells que compleixin els requisits següents:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d’un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per a utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Així doncs, no s’han de declarar, entre d’altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica —per exemple, els d’establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings—, els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats o l’ús d’habitatges per part de porters, guardes i altres assalariats.

 

 

Feu clic aquí per a accedir a la norma que reintrodueix l’obligació de presentar aquesta declaració (vegeu la disposició final segona).