El proper 10 de novembre de 2021 entrarà en vigor el reglament europeu que regula aquest sistema de finançament alternatiu

El crowdfunding (o finançament participatiu) és una fórmula que serveix per posar en contacte empreses que necessiten finançament amb inversors interessats en finançar-les. La inversió pot articular-se mitjançant la concessió d’un préstec o l’adquisició d’accions o participacions.

En general, l’empresa (promotora del projecte) envia la seva proposta a una plataforma de finançament (teclejant en el cercador de Google “plataforma crowdfunding”, es poden trobar diferents opcions). La plataforma estudia la proposta i decideix la seva publicació i promoció durant un temps determinat, de manera que els potencials inversors aportin fons. Si en el termini estipulat no s’arriba a recaptar la quantitat prevista, la plataforma retorna als inversors les seves aportacions.

El crowdfunding ofereix més possibilitats al promotor (finançament via préstecs o via adquisició de valors) i pot resultar més econòmic que el finançament bancari (desapareixen les comissions d’obertura i les comissions per no disposició o per cancel·lació anticipada que normalment aplica la banca). A més, és àgil i segur: tot el procés es realitza a través de la plataforma en línia de forma còmoda i eficaç, sense la burocràcia i formalitats del finançament bancari.