En les relacions comercials internacionals convé assegurar-se que l’entrega de les mercaderies i el cobrament d’aquestes es durà a terme sense incidències.

Aquest assegurament és possible mitjançant el crèdit documentari- Amb aquest mecanisme, el venedor s’assegura que cobrarà en els termes pactats, mentre que el comprador s’assegura que se li envien les mercaderies abans de remetre el pagament. Aquesta doble garantia s’aconsegueix de la manera següent:

  • L’importador sol·licita al seu banc l’obertura d’un crèdit a favor de l’exportador i li indica que es faci efectiu només quan se li presentin els documents conforme s’han enviat les mercaderies.
  • L’exportador rebrà un avís d’un banc del seu país (corresponsal del banc de l’importador) conforme existeix aquest crèdit obert a favor seu. Si està d’acord amb les condicions comunicades, remetrà les mercaderies i entregarà al seu banc els documents que acreditin l’enviament.
  • El banc verificarà que els documents són els que ha sol·licitat l’importador i abonarà a l’exportador l’import de la venda en la data que s’hagi pactat.
  • Els documents s’enviaran al banc de l’importador, qui, després de rebre’ls, remetrà els fons al banc de l’exportador, carregarà l’import al compte del seu client i li entregarà els documents perquè pugui retirar les mercaderies de la duana.

Tot i que aquest mètode d’assegurar el cobrament es denomini crèdit documentari, no és realment un crèdit a favor vostre o a favor de l’importador, ja que el pagament es produeix en el moment que s’hagi pactat en la compravenda. En qualsevol cas, els bancs intervinents poden oferir finançament lligat a aquesta operació.

 

 

Si la vostra empresa comença a exportar o a importar, els nostres professionals us ajudaran per a evitar incidències i assegurar el cobrament i l’entrega de les mercaderies.