Consuloria financera

  • Pressupost d'explotació.
  • Pressupost financer.
  • Quadre de Comandament amb indicadors Claus.
  • Control de gestió de la seva activitat.
  • Anàlisi financera de la seva empresa.
  • Preparació d'informes per entitats bancàries.
  • Anàlisi d'inversió i finançament.