Constitució i creació d’empreses

En referència a la constitució i creació d'empreses li oferim:

  • L'estratègia més adequada en l'àmbit legal.
  • Assessorament en les fases de la constitució.
  • Ajuda en la quantificació econòmica del Pla d'empresa.
  • Col•laboració als pressupostos d'explotació i tresoreria inicials.

Som conscients de la importància que tenen les decisions inicials en aspectes comptables, fiscals i mercantils que afecten a l'inici de l'activitat de la seva empresa. En aquest sentit li garantim una resposta immediata i de qualitat.