Si teniu diverses empreses, el règim de consolidació fiscal us surt a compte.

Mitjançant aquest règim, les empreses d’un mateix grup tributen com si es tractés d’una sola. D’aquesta manera, s’aconsegueixen beneficis immediatament. A aquest efecte:

  • Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis d’altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar a que les societats que han generat pèrdues obtinguin beneficis per a poder compensar-les).
  • Inclús encara que no hi hagi societats amb pèrdues, aquest règim surt a compte: pràcticament s’elimina l‘obligació de documentar les operacions vinculades, no existeix l’obligació de retenir en operacions entre les empreses que formen el grup, etc.

El grup fiscal ha d’estar format per una societat holding i totes les filials a les quals aquesta participi, de manera directa o indirecta, en almenys el 75% del seu capital. I encara que d’entrada no es compleixi aquest esquema de matriu-filials (molts empresaris participen directament en diferents societats, sense tenir una holding), és possible dur a terme, sense cost fiscal, operacions de reestructuració que permetin arribar a aquest esquema.

Perquè aquest règim sigui aplicable el 2022, abans de final de l’exercici 2021 l’han d’acordar totes i cada una de les societats que formaran part del grup. I la societat dominant també ha de comunicar l’opció a Hisenda abans que finalitzi l’execici 2021.

 

 

 

Els nostres professionals analitzaran si us convé acollir-vos al règim de grups i us explicaran els avantatges que obtindreu si apliqueu aquest règim.