Els rètols a les façanes solen provocar conflictes entre els propietaris de locals i les comunitats de propietaris.

En aquests casos, el primer que cal fer és verificar què diuen els estatuts de la comunitat. Es poden donar tres circumstàncies diferents:

  • Que prohibeixin la instal·lació de rètols (es un fet poc freqüent). En aquest cas, no es poden instal·lar.
  • Si n’autoritza la instal·lació i es compleixen les condicions dels estatuts (si les imposen) i el que estableixen les ordenances municipals, la comunitat de propietaris haurà d’acceptar el retolament.
  • Tanmateix, el més probable és que els estatuts no estableixin ni una prohibició ni una autorització expressa. En aquests casos, la regla general dels tribunals és aplicar un criteri favorable a la col·locació de rètols (sense que calgui una autorització específica de la comunitat).

Això sí: cal respectar uns límits, com que el rètol no perjudiqui cap dels propietaris (per exemple, perquè obstaculitza la vista o provoca molèsties acústiques o de llum). A més, el rètol no pot alterar de manera significativa la configuració exterior de la propietat immmoble. Per exemple, s’ha considerat que sí hi havia aquesta alteració en el cas d’una finca clàssica en què es va instal·lar un rètol voluminós amb signes orientals.

Per tant, si el cartell no produeix cap situació d’aquest tipus (és a dir, ni perjudicis ni alteració greu de la configuració exterior de la finca), es considera que el local fa un ús normal d’un element comú (la façana). Aquest ús, d’altra banda, és imprescindible per l’explotació comercial del local.

 

 

 

Els nostres professionals l’assessoren en qualsevol conflicte que se li presenti en el dia a dia del seu negoci