Fa uns mesos es va prorrogar la moratòria per a presentar concurs. Un cop finalitzi, es preveu que augmenti el nombre d’empreses que cauran en aquesta situació.

Quan una empresa està en dificultats, la llei estableix un procediment especial per a superar la situació: la declaració de concurs de creditors. Amb el concurs es detenen tots els pagaments anteriors, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord amb els creditors sobre una reducció del deute, o un ajornament, o totes dues coses a la vegada. A aquest efecte:

  • Un cop es manifesti una desatenció generalitzada de pagaments, l’administrador de l’empresa deutora té dos mesos per a sol·licitar el concurs voluntari. Si no ho fa, pot arribar a ser declarat responsable dels deutes socials, per no haver actuat amb diligència.
  • La sol·licitud també pot ser presentada per algun creditor  (en aquests casos el concurs es denomina «necessari»).

A causa de la crisi econòmica derivada de la covid-19, els terminis per a sol·licitar el concurs han quedat suspesos fins el 14 de març de 2021 (de manera que l’administrador no incorre en responsabilitat si s’espera fins a aquesta data per a presentar la sol·licitud). De la mateixa manera, també es va suspendre fins a aquesta data la tramitació de les sol·licituds de concurs necessàries que els creditors han presentat des del 14 de març de 2020.

Tot el procediment concursal està enfocat a aconseguir un acord amb els creditors per a assegurar la continuïtat de l’activitat. I si aquest acord no és possible, es procedeix a liquidar la societat de manera ordenada, evitant «curses» entre els creditors que podrien perjudicar uns en benefici dels altres.

 

 

El concurs és un mecanisme de defensa per a l’empresa deutora mateixa i per als creditors. Els nostres professionals us informaran sobre com funciona aquesta manera de procedir tant des del punt de vista del deutor com del creditor.