Blindeu el contracte de distribució amb una clàusula de compra mínima i una indemnització per incompliment.

En signar un contracte de distribució per operar en una àrea ampliada, és possible que la vostra empresa hagi d’augmentar la seva producció per satisfer la seva nova demanda. Com podeu assegurar-vos que tots els productes acabaran venent-se? Doncs bé, en aquest cas us convé protegir els vostres interessos mitjançant la inclusió en el contracte d’una obligació de compra mínima (per exemple, que l’empresa distribuïdora es comprometi a fer una compra mínima de productes cada cert temps, sigui mensual o trimestral, cada certs mesos, etc.). Però no us atureu aquí. Com a pas addicional, garantiu el compliment de l’acord amb les clàusules següents:

  • Rescissió. Incorporar al contracte la capacitat de resoldre el contracte per incompliment d’aquesta compra mínima (o de qualsevol altra obligació contractual).
  • Indemnització. Afegiu que a més l’incompliment anterior comportarà el pagament d’una indemnització a favor vostre. La podeu modular en funció del grau d’incompliment.

És important pactar clarament els termes de l’acord. Per exemple, el distribuïdor ha de comprar 2.000 quilos de cafè al mes i, en cas d’incompliment, us indemnitzarà amb 1 euro per cada quilo de cafè que no hagi comprat. Com que es tracta d’un contracte lliurement pactat entre dues empreses, no s’aplica la normativa de consumidors, per la qual cosa aquestes clàusules són perfectament vàlides, sense que el distribuïdor pugui reclamar posteriorment que són abusives o que condueixen a un enriquiment injust.

 

Des de la nostra consultoria estudiarem el vostre cas i redactarem un contracte segons els vostres interessos i necessitats. I en cas d’incompliment, us ajudarem durant tot el procés de reclamació a l’empresa distribuïdora.