Recordeu com declarar l’IVA dels cobraments anticipats.

Si veneu béns o presteu un servei, l’IVA es reporta en la data en què s’han posat a disposició els béns o en la data de prestació del servei. No obstant això, si cobreu tot o part del preu de manera anticipada, l’IVA es reporta en el moment del cobrament (per la part cobrada), i haureu d’incorporar aquest IVA a la declaració periòdica que correspongui.

Per exemple, si la vostra empresa ven maquinària, rep un encàrrec de 20.000 euros (sense IVA) i en rep 5.000 en la data de la comanda (per exemple, al març del 2021):

  • En cobrar els 5.000 euros haureu de considerar que una part correspon a l’IVA. En aquest cas, 4.132 euros correspondran a la base de l’impost (5.000/1,21) i 868 euros a l’IVA.
  • Haureu d’emetre una factura per aquest import i incloure aquest IVA a la declaració del primer trimestre del 2021.
  • Quan entregueu la maquinària haureu de repercutir 3.332 euros d’IVA (el 21% dels 5.868 euros restants) i incloure’ls a la declaració que correspongui al moment d’aquesta entrega. I en aquest cas, amb independència de si cobreu en aquest moment o ho feu més tard.

Recordeu que en les pagues i senyals el que és determinant és la data de cobrament. Si us fan la paga i senyal amb un pagaré, l’IVA es reportarà en la data de venciment (i sempre que es produeixi el cobrament), inclús encara que abans descompteu aquest document al banc.

En les pagues i senyals, l’IVA es reporta en el moment del cobrament. Us informarem sobre el funcionament d’aquestes operacions i com podeu incloure-les a la declaració de l’IVA i a les declaracions informatives que s’han de presentar a Hisenda.