CERTIFICAT DE RETENCIONS DE PRESTACIONS

Ja es pot obtenir el certificat de retencions de l’IRPF de qui hagi percebut alguna prestació de la Seguretat Social durant l’any 2020.

El 7 d’abril de 2021 s’inicia el termini de presentació per internet de la declaració de la renda de 2020. Per això, la Seguretat Social ha habilitat a la seva pàgina web el servei per a obtenir un certificat amb l’import de les prestacions percebudes de la Seguretat Social el 2020, així com de les retencions practicades a efectes d’IRPF. A aquest efecte:

  • Aquest servei permet obtenir, entre d’altres, els certificats corresponents a les pensions de jubilació cobrades el 2020.
  • El certificat és útil a l’hora de presentar les declaracions de renda, per a poder contrastar la informació de cada persona amb les dades fiscals que constin a Hisenda.

Feu clic aquí per a accedir a aquest servei. En tot cas, tingueu en compte que es necessita disposar de certificat digital o d’un nom d’usuari i contrasenya facilitats per la Seguretat Social.

 

 

Estem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte que se li plantegi en relació a les prestacions a càrrec de la Seguretat Social