5 març, 2021

MODEL 720

El proper 31 de març finalitza el termini per a presentar el model 720 corresponent al 2020 Recordeu que fins el proper 31 de març s’ha de presentar el model 720 (Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2020. A aquest efecte, recordeu que: […]
5 març, 2021

LICITACIONS PÚBLIQUES

Verifiqueu si existeixen licitacions públiques del vostre interès mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic Una manera d’intentar augmentar les vendes de la vostra empresa és presentar-vos a licitacions públiques, ja que les administracions regularment contracten obres, serveis o subministraments. En aquest sentit, és possible conèixer les licitacions públiques […]
2 març, 2021

ERTO I OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Molts treballadors afectats per ERTO hauran de presentar declaració d’IRPF de 2020 En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a una empresa, no està obligat a presentar declaració d’IRPF. No obstant això, si durant 2020 va estar […]
26 febrer, 2021

TANCAMENT DE COMPTES: PERIODIFICACIÓ

En tancar els comptes de 2020 és possible computar algunes despeses que encara no s’han satisfet. I això pot suposar estalvis importants En tancar els comptes de 2020 convé estar especialment atent a les despeses que a 31 de desembre ja s’han meritat però que encara no s’han pagat. Aquestes […]
26 febrer, 2021

DRETS DELS SOCIS MINORITARIS

A les SA o SL els socis minoritaris poden exercir una sèrie de drets… Recordeu alguns drets que poden exercir els socis minoritaris per defensar els seus interessos davant de la majoria: Els socis que arribin al 5% del capital (sols o juntament amb altres socis) poden sol·licitar a l’administrador […]