16 abril, 2021

IMMOBLES LLOGATS NOMÉS UNA PART DE L’ANY

Una sentència recent ha aclarit quant s’ha de tributar per IRPF durant els períodes en què aquests immobles estan desocupats. Recentment el Tribunal Suprem ha dictat una sentència sobre els immobles que estan llogats només durant una part de l’any. La sentència fixa els criteris següents: Per aquells períodes en […]
13 abril, 2021

AMPLIACIONS DE CAPITAL

Poden generar conflictes entre socis si el negoci no es valora correctament En la situació actual, moltes empreses necessiten una injecció de fons. Doncs bé, cal tenir cautela quan es planteja una ampliació de capital i aquesta només la subscriuen alguns socis o la subscriu un tercer que entra a […]
9 abril, 2021

CAMPANYA IRPF. AJORNAMENT EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT PER A TREBALLADORS EN ERTO

S’ha establert la possibilitat que els contribuents que van estar en ERTO durant el 2020 fraccionin la quota de l’IRPF d’aquest exercici en sis pagaments mensuals. Avui, 7 d’abril de 2020, s’ha iniciat oficialment la campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2020, que finalitzarà el proper 30 […]
9 abril, 2021

VENDA D’ACCIONS I DECLARACIÓ DE L’IRPF

Calculeu correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar al vostre IRPF Si l’any passat vau vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenteu la declaració d’IRPF haureu de declarar un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició. En cas de guany, haureu de […]
6 abril, 2021

PARTIDES LABORALS A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Vegeu algunes despeses derivades de la relació laboral que es poden computar a la declaració de la renda. El 7 d’abril s’iniciarà la campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2020. Doncs bé, heu de saber que determinades despeses relacionades amb els rendiments de la feina es poden […]