9 juny, 2021

COMPROVACIÓ DE VALOR D’IMMOBLES

Els pèrits de l’administració han de visitar els immobles el valor del qual es discuteix Per a comprovar el valor real d’un immoble i determinar si els impostos que es calculen sobre aquest són correctes, Hisenda pot utilitzar el dictamen d’un pèrit de l’administració. Doncs bé, com que aquest dictamen […]
9 juny, 2021

INCORPORACIÓ DE FILLS A L’EMPRESA

Alguns empresaris porten a terme operacions artificioses per a donar entrada als seus fills al negoci, i això pot tenir conseqüències fiscals negatives. Quan es plantegen incorporar la segona generació a l’empresa, molts empresaris opten per dur a terme una ampliació de capital. Per exemple, si la xifra de capital […]
9 juny, 2021

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2020

Algunes persones físiques també estan obligades a presentar la declaració d’aquest impost Estan obligades a presentar la declaració del l’impost sobre el patrimoni de 2020 les persones físiques que es trobin en alguna de les situacions següents: Aquelles que tinguin béns i drets (incloent els béns exempts i sense descomptar […]
4 juny, 2021

CANVIS EN MATÈRIA DE GARANTIES

La garantia per venda de béns a consumidors s’amplia de dos a tres anys a partir de l’1 de gener de 2022 A partir de l’1 de gener de 2022, la garantia per venda de béns nous a consumidors s’amplia de dos a tres anys. Per a productes de segona […]
1 juny, 2021

MÒDULS I DIES SENSE ACTIVITAT

Si tributeu en mòduls, recordeu algunes mesures anticovid que podeu aplicar a la declaració de l’IRPF Si sou un empresari acollit al règim de mòduls, quan efectueu la declaració de l’IRPF del 2020 recordeu que, amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la covid-19: Podreu aplicar una reducció sobre el […]