9 març, 2021

MÒDULS: TREBALLADORS EN ERTO

Els empresaris (persones físiques) que tributen al règim de mòduls poden declarar menys rendiment si algun dels seus empleats va estar en ERTO Si sou un empresari acollit al règim d’estimació objectiva de l’IRPF, un dels mòduls que heu de tenir en compte per a calcular el vostre rendiment net […]
5 març, 2021

CERTIFICAT DE RETENCIONS DE PRESTACIONS

Ja es pot obtenir el certificat de retencions de l’IRPF de qui hagi percebut alguna prestació de la Seguretat Social durant l’any 2020. El 7 d’abril de 2021 s’inicia el termini de presentació per internet de la declaració de la renda de 2020. Per això, la Seguretat Social ha habilitat […]
5 març, 2021

MODEL 720

El proper 31 de març finalitza el termini per a presentar el model 720 corresponent al 2020 Recordeu que fins el proper 31 de març s’ha de presentar el model 720 (Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2020. A aquest efecte, recordeu que: […]
5 març, 2021

LICITACIONS PÚBLIQUES

Verifiqueu si existeixen licitacions públiques del vostre interès mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic Una manera d’intentar augmentar les vendes de la vostra empresa és presentar-vos a licitacions públiques, ja que les administracions regularment contracten obres, serveis o subministraments. En aquest sentit, és possible conèixer les licitacions públiques […]
2 març, 2021

ERTO I OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Molts treballadors afectats per ERTO hauran de presentar declaració d’IRPF de 2020 En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a una empresa, no està obligat a presentar declaració d’IRPF. No obstant això, si durant 2020 va estar […]