13 octubre, 2021

INFORMACIÓ D’OPERACIONS VINCULADES

Si la vostra empresa va dur a terme operacions vinculades durant l’exercici 2020, és possible que aquest mes de novembre hagi de presentar el model 232 En general, s’han de declarar al model 232 les operacions vinculades següents: Les que es duen a terme amb una mateixa entitat i que, […]
13 octubre, 2021

AJUDES I INCENTIUS PER A EMPRENEDORS

La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha creat una guia dinàmica d’ajudes La guia dinàmica d’ajudes us permetrà trobar informació sobre les ajudes i incentius per a crear empreses que atorguen la Unió Europea, l’Estat, les administracions autonòmiques, les locals i altres organismes públics. Únicament […]
8 octubre, 2021

IRPF. DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA

Recentment s’han aprovat noves deduccions en aquesta matèria S’han aprovat deduccions a l’IRPF per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per a utilitzar-se com a habitatge que es duguin a terme a partir del 6 d’octubre de 2021 fins el 31 de […]
5 octubre, 2021

ERRORS EN LES RETENCIONS A TREBALLADORS

Si heu retingut de menys i Hisenda ho detecta, verifiqueu que les liquidacions que us practiquin siguin correctes. Si Hisenda detecta que la vostra empresa ha retingut de menys a algun treballador per causes no imputables a aquest, verifiqueu que no us fa pagar de més. A aquest efecte: Si […]
1 octubre, 2021

PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

A l’octubre heu de presentar el segon pagament a compte Entre l’1 i el 20 d’octubre la vostra empresa haurà d’efectuar el segon pagament a compte de l’impost sobre societats de l’exercici 2021. A aquest efecte, tingueu en compte que: Si desitgeu domiciliar el pagament, el termini de presentació finalitza el […]