28 juny, 2021

CANVIS EN LES VENDES A DISTÀNCIA I FINESTRETA ÚNICA

S’han publicat normas que expliquen el funcionament de la nova finestreta única A partir de l’1 de juliol de 2021, si l’any natural precedent o l’any en curs les vendes totals de béns a distància o de serveis electrònics dutes a terme per la vostra empresa al conjunt de consumidors […]
28 juny, 2021

L’ALBARÀ ÉS MOLT IMPORTANT

En una disputa comercial, l’albarà acaba sent un document encara més important que la factura L’albarà d’entrega té un paper important en les relacions comercials, ja que és una prova que la mercaderia s’ha entregat (o que s’ha prestat el servei) i que el comprador s’ha de fer càrrec del […]
22 juny, 2021

REDUCCIÓ PER NO RECÓRRER LES SANCIONS

Està previst que aquesta reducció augmenti del 25 % actual al 40 % Actualment és possible reduir les sancions imposades per Hisenda en un 25 % si es compleixen determinats requisits. En particular, si no s’interposen recursos i la multa s’ingressa dins del termini establert per a fer-ho (o si […]
21 juny, 2021

TERMINI D’INGRÉS DELS REBUTS DE L’IAE

S’ha modificat el termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials. Si la vostra empresa està obligada a pagar l’impost sobre activitats econòmiques, recordeu que aquest impost: Pot tenir el caràcter de municipal. En aquest cas, qui s’encarrega de la gestió i recaptació sol ser […]
21 juny, 2021

JUNTA BLOQUEJADA

Què ha de fer l’administrador d’una societat si els socis no aproven els comptes anuals? Pot ocórrer que els socis d’una SA o SL estiguin enemistats entre ells i que els comptes anuals de 2020 no s’aprovin. En aquest cas, com ha d’actuar l’administrador per a evitar les sancions i […]