7 juliol, 2021

INCIDÈNCIES EN EL PAGAMENT DEL TRANSPORT

Recordeu alguns riscos en cas de subcontractació d’un servei de transport Si la vostra empresa contracta un transport, pot ser que el portador a qui encarregueu el servei el subcontracti i que sigui un altre transportista qui faci el transport efectiu. En aquests casos, tingueu en compte el risc de […]
7 juliol, 2021

RESPONSABILITAT DELS MENORS D’EDAT

El Tribunal Suprem no permet que siguin declarats col·laboradors en l’ocultació de béns dels seus progenitors A vegades es donen situacions en què els contribuents «traspassen» patrimoni als seus fills per a evitar que Hisenda els embargui (amb una donació o una compravenda simulada, per exemple) o situacions en què […]
5 juliol, 2021

DECLARACIÓ D’IRPF A RETORNAR

Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos Si heu presentat la declaració de l’IRPF de 2020 amb resultat a retornar, tingueu en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte: Els sis mesos comencen a comptar des que […]
5 juliol, 2021

MEMÒRIA DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Recentment s’ha publicat la memòria de 2020 L’Agència de Protecció de Dades ha publicat recentment la memòria de 2020 (https://www.aepd.es). Aquesta inclou, entre altres aspectes, informació sobre les reclamacions presentades amb més freqüència en aquesta matèria. Segons la memòria, entre les deu àrees d’activitat amb major nombre de reclamacions rebudes el […]
29 juny, 2021

DETERIORAMENT DE PARTICIPACIONS

Comproveu si heu de realitzar ajustos en la vostra declaració de l’impost sobre societats Els deterioraments per la pèrdua de valor de participacions en altres societats van deixar de ser una despesa deduïble a partir de 2013. A més, a partir de 2016 es va obligar les empreses a revertir […]