23 desembre, 2022

MÉS TERMINI PER SOL·LICITAR AVALS ICO

S’estén fins al 31/12/2023 el termini per sol·licitar els avals ICO per pal·liar els efectes econòmics de la guerra. Per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms de tots els sectors afectats per les conseqüències econòmiques de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el govern va adoptar un paquet de mesures, […]
20 desembre, 2022

REDUCCIONS EN ELS MÒDULS DE 2022 I 2023

S’han incrementat les reduccions en els mòduls de 2022 i 2023. Per reduir l’impacte que la crisi econòmica té sobre els empresaris en règim de mòduls, s’ha incrementat la  reducció sobre el rendiment net  que aquests poden aplicar tant en l’IRPF de 2022 com en el de 2023: En l’IRPF de […]
16 desembre, 2022

TRIBUTACIÓ DE LA LOTERIA DE NADAL

Els premis de loteria gaudeixen d’exempció fins els 40.000 euros Si ha adquirit un dècim pel sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loterías y Apuestas del Estado, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Española i entitats anàlogues europees tributen a l’IRPF a un tipus […]
16 desembre, 2022

REMUNERACIÓ DE L’ADMINISTRADOR: ASPECTES CLAUS

¿Com establir la remuneració dels administradors en els estatuts per no tenir problemes amb Hisenda o el Registre? Segons la llei, el càrrec de l’administrador és gratuït excepte si els estatuts estableixen el contrari, cas en el qual han de determinar el sistema de remuneració. Això, sens perjudici de que […]
9 desembre, 2022

REGULARITZACIÓ DE LA PRORRATA

Si la seva empresa es troba en règim prorrata, a l’última declaració de l’any haurà de fer certes regularitzacions… Una d’aquestes regularitzacions es refereix al volum d’IVA deduït durant l’any. Si ha estat aplicant la prorrata general, però l’IVA deduïble amb aquest supera en més d’un 10% el que hauria deduït […]