16 gener, 2023

NOU IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT

El nou impost afecta els anys 2022 i 2023. Recentment ha estat aprovat el denominat Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ITS), un nou impost per als exercicis 2022 i 2023 que grava el patrimoni de les persones al final dels anys esmentats —igual que ja ho fa l’impost sobre […]
16 gener, 2023

EL CONCURS EXPRÉS

Com tancar una empresa que, formalment, no es pot liquidar? Hi ha moltes societats que es troben inactives —no tenen cap actiu—, però no es poden liquidar perquè tenen algun deute amb un proveïdor amb el qual es va discutir alguna factura i que mai no es va reclamar judicialment. […]
4 gener, 2023

REDUCCIÓ DE L’IVA EN DETERMINADES ENTREGUES D’ALIMENTS

S’han aprovat mesures de reducció de l’IVA per lluitar contra la inflació Un dels objectius principals de les mesures adoptades continua sent contenir l’increment dels preus, especialment de l’energia i els aliments. Amb aquesta finalitat, se suprimeix l’IVA dels productes frescos que ja tenien el tipus reduït i es redueix […]
28 desembre, 2022

DEUTE A CANVI DE CAPITAL SOCIAL

Si la vostra empresa manté un deute amb els socis, considereu saldar-lo amb un augment de capital. A les empreses és freqüent que els socis aportin diners al compte de l’empresa per raons de tresoreria a condició de recuperar els diners quan l’empresa disposi de liquiditat. Tot i això, sempre […]
23 desembre, 2022

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

Aporti diners al seu pla de pensions abans que termini l’any L’any 2022 s’han reduït les aportacions als plans de pensions que permeten reduir la factura de l’IRPF. En qualsevol cas, aquestes aportacions continuen sent una de les alternatives que tenen els contribuents per reduir la tributació per aquest impost. En […]