17 març, 2023

TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Acceptar terminis de cobrament superiors als legals pot ser competència deslleial. Si ho fa un competidor, reclameu. La normativa de prevenció de la morositat estableix que, amb caràcter general, el termini màxim de pagament de les operacions comercials és de 60 dies. I per evitar possibles pràctiques abusives per part […]
10 març, 2023

DECLARACIÓ DE LLOGUERS TURÍSTICS

El model 179 deixa de ser trimestral i passa a ser anual. Des de fa uns anys, els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles turístics (administradors de finques, API, plataformes col·laboratives d’Internet, etc.) estan obligats a presentar el model 179 (“Declaració de la cessió d’ús d’habitatges […]
10 març, 2023

CELEBREU SEMPRE LA JUNTA

La celebració d’una junta ordinària és obligatòria i no fer-la comporta riscos… La llei obliga les societats a celebrar una junta general per aprovar la gestió social —i, si escau, els comptes anuals— en els sis mesos següents al tancament de l’exercici. Després de la celebració, s’aixeca acta del que […]
6 març, 2023

MODEL 720 DE L’ANY 2022

El pròxim 31 de març finalitza el termini per presentar el model 720 de l’any 2022. Recordeu que fins al pròxim 31 de març de 2023 s’ha de presentar el model 720 (Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2022. A aquests efectes, tingueu en compte […]
6 març, 2023

PROTEGIU-VOS AMB UN PODER ESPECIAL

Un poder especial permet actuar en nom de l’altra part i complir certes obligacions del contracte que us interessin. En signar un contracte, cada part assumeix unes obligacions que, si incompleix, permeten a l’altra part reclamar. No obstant això, quan es tracta d’un simple tràmit –inscriure un document, solucionar un […]