La garantia per venda de béns a consumidors s’amplia de dos a tres anys a partir de l’1 de gener de 2022

A partir de l’1 de gener de 2022, la garantia per venda de béns nous a consumidors s’amplia de dos a tres anys. Per a productes de segona mà, es manté la garantia per un termini mínim d’un any. Així doncs:

  • Aquesta garantia cobreix la «falta de conformitat» del producte (defectes de fàbrica, si no té la qualitat indicada al client…), però no cobreix els defectes causats per mal ús (deteriorament per caiguda, per exemple).
  • El consumidor podrà reclamar contra el venedor. Però aquest, al seu torn, podrà reclamar contra el fabricant en el termini d’un any (aquest dret actualment també existeix).

Si el producte és defectuós, el client podrà optar entre exigir-ne la reparació o la substitució (l’entrega d’un de nou), com s’ha fet fins ara. No obstant això:

  • El venedor es podrà oposar a l’opció que el client esculli si aquesta no es pot dur a terme o li suposa costos desproporcionats.
  • Per tant, si el consumidor exigeix la substitució d’un producte quan amb una reparació ja se solucionaria el problema, el venedor es podrà oposar a substituir-li el producte.
  • En tot cas, la nova normativa amplia els casos en què el client podrà exigir directament que la resolució del contracte (és a dir, que se li retornin els diners). Podrà fer-ho, per exemple, si el defecte és especialment greu o si apareix qualsevol defecte després que se li hagi fet una primera reparació.

 

 

A partir de l’1 de gener de 2022, la garantia per venda de béns nous a consumidors s’amplia de dos a tres anys