CANVIS EN LES VENDES A DISTÀNCIA I FINESTRETA ÚNICA

S’han publicat normas que expliquen el funcionament de la nova finestreta única

A partir de l’1 de juliol de 2021, si l’any natural precedent o l’any en curs les vendes totals de béns a distància o de serveis electrònics dutes a terme per la vostra empresa al conjunt de consumidors finals d’altres països de la UE han arribat als 10.000 euros, haureu de repercutir l’IVA dels països de destí (en lloc de l’IVA espanyol). Feu clic aquí per a accedir a una nota de l’AEAT sobre aquest canvi tan important.

Per a facilitar aquesta nova obligació, s’ha habilitat un nou sistema de finestreta única que us permetrà declarar l’IVA de tots els països mitjançant un únic model que substitueix el que fins ara existia per a declarar l’IVA dels serveis electrònics. A aquest efecte, recentment s’han aprovat les normes següents:

  • Un reial decret que, entre altres canvis, estableix el funcionament del nou sistema de finestreta única, així com els requisits i terminis per a optar per aplicar-lo o bé renunciar-hi. Feu clic aquí per a accedir al reial decret i a una nota que l’AEAT ha publicat al respecte.
  • Una ordre per la qual s’aprova el formulari 035, que és el que s’ha de presentar per a optar pel règim de finestreta única. Feu clic aquí per a accedir a aquesta ordre.
  • I una ordre per la qual s’aprova el model 369, que és el que s’haurà de fer servir per a declarar tant l’IVA de les vendes a distància com el dels serveis electrònics que es duguin a terme a consumidors finals d’altres països comunitaris. Feu clic aquí per a accedir a aquesta ordre.

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre les noves obligacions relacionades amb les vendes a distància.