Les empreses que tinguin 50 treballadors o més estaran obligades a implantar-lo.

El 17 de desembre del 2021 finalitza el termini perquè els països de la UE adaptin a la normativa interna la Directiva que obliga les empreses a tenir un protocol per denunciar pràctiques irregulars.

Aquesta obligació afecta empreses amb 50 o més treballadors. Això no obstant, per a empreses d’entre 50 i fins a 249 empleats, el termini d’implantació s’amplia fins al 17 de desembre del 2023.

Aquests procediments han de permetre la denúncia d’irregularitats per part dels empleats de l’entitat. I qualsevol sanció a qui exerceixi aquest dret constitueix una represàlia i una vulneració de drets fonamentals: l’empresa no pot exigir als empleats silenciar pràctiques contràries a l’ordenament jurídic (laborals o d’altres àmbits).

Els procediments de denúncia hauran d’incloure:

  • Les vies per rebre denúncies en què es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant i s’impedeixi l’accés al personal no autoritzat;
  • La designació de la persona o del servei competent per tramitar les denúncies;
  • Un termini raonable, no superior a tres mesos després de la denúncia, per comunicar a l’informant el curs donat a la denúncia;
  • Informació clara i fàcilment accessible sobre els procediments.

Recordeu que els protocols en matèria d’assetjament moral, sexual i per raó de sexe ja han de regular la presentació i la tramitació de denúncies en aquestes matèries.

 

Els nostres professionals us informaran sobre aquesta nova obligació que properament hauran de complir les empreses