Ja està disponible el programa d’Hisenda per calcular les retencions de les nòmines del 2022.

Hisenda ja ha habilitat a la seva pàgina web el servei online de càlcul de les retencions aplicables a les nòmines satisfetes el 2022. Si vol calcular les retencions dels seus treballadors, segueixi aquest procediment:

  • Consigni les dades personals, familiars i la situació laboral del treballador.
  • A la pestanya «Dades econòmiques» consigni la retribució bruta anual prevista (a la casella «Retribucions totals», inclosa la retribució variable previsible i el salari en espècie), així com les cotitzacions a la Seguretat Social que aquest treballador suporti (a la casella «Despeses deduïbles»).
  • Afegeixi la resta de dades que se sol·liciten, com pensions compensatòries o d’aliments satisfetes, reduccions per irregularitat, etc.

Automàticament, si fa clic sobre la pestanya «Resultats», obtindrà el tipus de retenció aplicable.

.

Premi aquí per accedir al servei.