Comproveu si algunes de les bonificacions existents al vostre municipi són aplicables a la vostra empresa

Si la vostra empresa factura més d’un milió d’euros l’any i, per tant, heu de tributar per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), verifiqueu a les ordenances fiscals del vostre municipi si teniu dret a alguna bonificació i, si és així, sol·liciteu-la (són bonificacions que s’han de sol·licitar). Vegeu algunes de les principals bonificacions municipals:

  • Per augment de plantilla. Alguns ajuntaments estableixen bonificacions en cas que la plantilla mitjana de treballadors indefinits hagi augmentat respecte a la de l’any anterior.
  • Per inici d’activitat. A més de l’exempció aplicable a l’IAE durant els dos primers exercicis d’activitat, moltes localitats apliquen una bonificació de fins al 50 % de la quota un cop transcorregut aquest període d’exempció.
  • Medi ambient. També hi sol haver bonificacions per a empreses que redueixin el consum d’energia i la contaminació (per utilitzar energies alternatives, per dur a terme l’activitat lluny del nucli urbà, per establir un pla de transport per a treballadors…).
  • Finalment, hi ha localitats que ofereixen bonificacions a empreses que hagin incorregut en pèrdues.

Per a poder gaudir d’aquestes bonificacions, cal sol·licitar-les en el termini establert per cada ajuntament (en molts casos, al gener). Informeu-vos dels terminis del vostre municipi i no deixeu escapar la que sigui aplicable al vostre negoci.

 

 

Els nostres professionals us orientaran sobre els beneficis fiscals aplicables a l’IAE i a qualsevol altre impost que afecti el vostre negoci.