Existeix una base de dades nacional en què apareixen les ajudes i subvencions vigents

Moltes empreses desconeixen l’existència de subvencions i ajudes per a dur a terme determinades inversions o desenvolupar determinades activitats. Doncs bé, heu de saber que existeix una base de dades nacional de subvencions amb totes les convocatòries de subvencions que concedeixen les administracions (estatals, autonòmiques i municipals):

  • En aquesta base accedireu a un cercador que us permetrà localitzar les subvencions segons l’organisme concedent, el tipus de beneficiari que la pot sol·licitar (empresa, persona física…) o l’activitat subvencionada.
  • També us podeu donar d’alta a un servei d’alertes perquè us avisin de noves subvencions que puguin ser del vostre interès.
  • Així mateix, podreu consultar a qui se li ha concedit una subvenció introduint el DNI o denominació del beneficiari.

Recordeu que el nostre despatx us pot ajudar en les gestions necessàries per a sol·licitar la subvenció corresponent, així com a l’hora de justificar el destí dels fons rebuts.

Podeu accedir a aquesta base de dades a través d’aquest enllaç.

 

 

El nostre despatx us ajudarà a efectuar els tràmits necessaris per a sol·licitar i obtenir subvencions i ajudes.