Assessorament legal i tributari

  • Ajornaments i resposta a requeriments fiscals.
  • Assistència a inspeccions de la AEAT tant en comprovació abreviada com general.
  • Interposició de reclamacions.
  • Visites i representació a l'empresa en els actes davant de l'administració.
  • Planificació tributaria sobre decisions futures a desenvolupar en la seva empresa.
  • Suport i assessorament en el tancament anual de la seva empresa des de la perspectiva mercantil i tributaria.
  • Revisió de la seva comptabilitat per tal que compleixi les vigents normatives fiscals.
  • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Operacions vinculades i obligacions de documentació.
  • Anàlisis i recomanacions sobre ajudes i bonificacions fiscals per la seva empresa.