APORTACIONS AL PLA ABANS DE FINAL D’ANY

El pla de pensions segueix sent un bon instrument per reduir la factura de l’IRPF.

El 2023, les quantitats que podeu aportar al vostre pla de pensions per reduir la base imposable del vostre IRPF són les següents:

  • L’aportació màxima al pla de pensions personal és de 1.500 euros.
  • En les aportacions a plans d’empresa, aquest límit s’amplia fins a 8.500 euros addicionals, per la qual cosa, si la vostra empresa realitza contribucions empresarials en nom seu a un d’aquests plans, les aportacions totals (a plans personals i d’empresa, en conjunt) poden ser de fins a 10.000 euros l’any. Per exemple, si tributeu a l’IRPF a un tipus marginal del 45%, això us permetrà obtenir un estalvi total de fins a 4.500 euros.
  • D’altra banda, recordeu que també podeu aportar fins a 1.000 euros anuals a un pla de pensions del vostre cònjuge i gaudir de reducció. Per això, cal que durant l’any el vostre cònjuge no hagi obtingut rendes del treball o activitats econòmiques o les hagi obtingut per quantia inferior a 8.000 euros.

 

Els nostres professionals us orientaran si teniu dubtes relatius a les aportacions i reintegraments dels plans de pensions.