Recordeu la possibilitat d’aportar diners al vostre pla de pensions durant el 2021, per reduir la tributació a l’IRPF

L’any 2021 s’han reduït les aportacions als plans de pensions que permeten reduir la factura de l’IRPF. En qualsevol cas, aquestes aportacions continuen sent una de les alternatives que tenen els contribuents per reduir la tributació per aquest impost. En concret:

  • L’any 2021 l’aportació màxima al pla de pensions personal és de 2.000 euros.
  • A les aportacions a plans d’empresa aquest límit s’amplia en 8.000 euros més. Per tant, si no feu aportacions al vostre pla de pensions personal, el límit d’aportacions al vostre pla d’empresa és de 10.000 euros.

Recordeu que també podeu aportar fins a 1.000 euros addicionals a un pla del vostre cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques o els obtingui per quantia inferior a 8.000 euros.

Plantegeu-vos aportar diners al vostre pla de pensions abans de final d’any i reduïu la vostra tributació a l’IRPF de 2021.